کاهش ۱۳ درصدی هش‌ریت بیت کوین بعد از قطعی اینترنت در قزاقستان

کاهش ۱۳ درصدی هش‌ریت بیت کوین بعد از قطعی اینترنت در قزاقستان

وقوع ناآرامی‌ها در قزاقستان با استعفای هیئت دولت و قطعی گسترده اینترنت در این کشور همراه شد. این مسئله ضربه مهلکی به فعالیت‌های استخراج بیت کوین هم در قزاقستان وارد کرد.