دستگاه‌های استخراج رمز ارز

دستگاه‌های آیسیک جهت استخراج رمز ارز بهینه‌سازی شده و حجم زیادی از اعداد را پردازش می‌کند.
تصویر نام دستگاه شرکت سازنده مقدار پردازش مصرف برق مشاهده جزئیات
Alladin Miner T1 16th 16 TH/S 1450 W مشاهده جزئیات
Alladin Miner T1 32th 32 TH/S 2900 W مشاهده جزئیات
t2tz 30th INNOSILICON 30 TH/S 2200 W مشاهده جزئیات
T2Th 37TH INNOSILICON 37 TH/S 3200 W مشاهده جزئیات
T9+ 10.5 TH Bitmain 10.5 TH/S 1432 W مشاهده جزئیات
Antminer S9j 14.5T Bitmain 14.5 TH/S 1350 W مشاهده جزئیات
Antminer S19 Pro 110Th Bitmain 110 TH/S 3250 W مشاهده جزئیات
Antminer T17 42th Bitmain 42 TH/S 2200 W مشاهده جزئیات
Antminer T17 40th Bitmain 40 TH/S 2200 W مشاهده جزئیات
Antminer S9j 14Th Bitmain 14 TH/S 1450 W مشاهده جزئیات
Antminer T19 84Th Bitmain 84 TH/S 3150 W مشاهده جزئیات
E 9.3 Ebang 16 TH/S 1760 W مشاهده جزئیات
E 9.2 Ebang 12 TH/S 1320 W مشاهده جزئیات
E9 Ebang 6.3 TH/S 1210 W مشاهده جزئیات