ماینر جدید بیت مین

تاریخ آگهی: پانزده آبان 1400

قیمت (تومان) : 296,000,000

اطلاعات تماس : نمایش اطلاعات تماس برای اعضا مجاز است

توضیحات :

فروش جدیدترین ماینر های بازار